Ѓубрерастурачи со прохром перки S – серија хоризонтални

Ѓубрерастурачи со прохром перки S – серија хоризонтални

Additional information

Additional information

Големина (lt)

900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000

Број на распрскувачи

2

Број на отвори на секој диск

2

Брзина на кардан (S/min)

540

Работна брзина (km/h)

8 – 10 – 12

Работна ширина (km/h)

10 – 36

Тежина (празен) (kg)

406 | 440 | 474 | 508 | 542 | 576 | 610

Капацитет на резервоарот за ѓубре (lt)

900 | 1200 | 1500 | 1800 | 200 | 2500 | 3000

Висина (cm)

100 | 113 | 126 | 139 | 152 | 165 | 178

Ширина (cm)

205

Должина (cm)

132