Евро Стил, Битола располага со најсовремен комплетно опремен  сервисен центар. Професионално обучен и соодветен стручен кадар го извршува  сервисирањето на производите. Правилното одржување и навремено сервисирање го продолжува временскиот рок на самата механизација и го продолжува рокот на функционалност на истата.

Сервисирајте ги производите навремено - а нашиот стручен и професионален тим Ви стои на располагање  24/7.

 

Servis evrostil