Ѓубрерастурачи со прохром перки S MAXI, TWIN – серија хоризонтални

Ѓубрерастурачи со прохром перки S MAXI, TWIN – серија хоризонтални

Additional information

Additional information

Големина (lt)

2000 maxi | 2500 maxi | 3000 maxi | 2500 twin | 3000 twin | 3500 twin | 3500 twin со голем резервоар

Број на распрскувачи

2

Број на отвори на секој диск

2

Број на тркала

2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4

Брзина на кардан (S/min)

540

Работна брзина (km/h)

8 – 10 – 12

Работна ширина (km/h)

10 – 36

Тежина (празен) (kg)

780 | 850 | 920 | 950 | 1020 | 1090 | 1090

Капацитет на резервоарот за ѓубре (lt)

2000 | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3500

Висина (cm)

255

Ширина (cm)

205

Должина (cm)

260