Евро Стил

Евро-Стил Битола -  компанија,  лоцирана во срцето на Пелагонија на површина од 7000 м2. Со свој административно деловен простор, затворен изложбен простор, отворен изложбен простор, комплетно опремен сервисен центар, и огромен магацински простор со резервни делови.

Евро Стил е целосно посветена на примена на квалитет, заштита и управување со животната средина и безбедноста при работа. Квалитетното управување со системите е од големо знaчење и е на највисоко ниво.

Основната цел на компанијата е да ги задоволи потребите на клиентите и нивните очекувања преку нудење квалитетни производи и услуги во изведба, одржување и сервисирање.
Системите за управување со квалитет, животна средина  безбедност и здравје при работа во согласност со стандардите ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001 континуирано се надгледуваат и унапредуваат со цел да бидат исполнети Политиката и целите на компанијата.

za nas Landini evrostil

Za nas3 evrostil

Za Nas baner Evro-Stil

1999 Битола

Продажен салон Евро-Стил, Битола

2012 Струга

Продажен салон Евро-Стил, Струга

2015 Прилеп

Продажен салон Евро-Стил, Прилеп

2015 Струмица

Продажен салон Евро-Стил,Струмица

2018 Лозово

Продажен салон Евро-Стил, Лозово

previous arrow
next arrow
Slider
previous arrow
next arrow
Slider
previous arrow
next arrow
Slider
previous arrow
next arrow
Slider