Евро Стил

Евро-Стил Битола -  компанија,  лоцирана во срцето на Пелагонија на површина од 7000 м2. Со свој административно деловен простор, затворен изложбен простор, отворен изложбен простор, комплетно опремен сервисен центар, и огромен магацински простор со резервни делови.

Евро Стил е целосно посветена на примена на квалитет, заштита и управување со животната средина и безбедноста при работа. Квалитетното управување со системите е од големо знaчење и е на највисоко ниво.

Основната цел на компанијата е да ги задоволи потребите на клиентите и нивните очекувања преку нудење квалитетни производи и услуги во изведба, одржување и сервисирање.
Системите за управување со квалитет, животна средина  безбедност и здравје при работа во согласност со стандардите ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001 континуирано се надгледуваат и унапредуваат со цел да бидат исполнети Политиката и целите на компанијата.

za nas Landini evrostil

Za nas3 evrostil

Za Nas baner Evro-Stil

1999 Битола

Продажен салон Евро-Стил, Битола

2012 Струга

Продажен салон Евро-Стил, Струга

2015 Прилеп

Продажен салон Евро-Стил, Прилеп

2018 Лозово

Продажен салон Евро-Стил, Лозово

presentation Mahindra3 evrostil
presentation Mahindra2 evrostil
presentation11 Mahindra evrostil
presentation Mahindra3 evrostil
presentation Mahindra evrostil
presentation9 Mahindra evrostil
presentation Mahindra2 evrostil
presentation8 Mahindra evrostil
presentation2 Mahindra evrostil
presentation3 Mahindra evrostil
presentation4 Mahindra evrostil
presentation5 Mahindra evrostil
presentation6 Mahindra evrostil
presentation7 Mahindra evrostil
presentation11 Mahindra evrostil
previous arrow
next arrow
claas1 evrostil
Prezentacija Claas evrostil2
Prezentacija Claas 3 evrostil
Prezentacija Claas 4 evrostil
Prezentacija Claas 5 evrostil
Prezentacija Claas 6 evrostil
Prezentacija Claas 7 evrostil
Prezentacija Claas 8 evrostil
Prezentacija Claas 9 evrostil
Prezentacija Claas 10 evrostil
Prezentacija Claas 11 evrostil
Prezentacija Claas 12 evrostil
Prezentacija Claas 13 evrostil
Prezentacija Claas 14 evrostil
Prezentacija Claas 15 evrostil
Prezentacija Claas 17 evrostil
Prezentacija Claas 16 evrostil
claas1 evrostil
claas2 evrostil
claas3 evrostil
previous arrow
next arrow
jabolkober Resen16 evrostil
jabolkober Resen2 evrostil
jabolkober Resen4 evrostil
jabolkober Resen5 evrostil
jabolkober Resen1 evrostil
jabolkober Resen3 evrostil
jabolkober Resen6 evrostil
jabolkober Resen7 evrostil
jabolkober Resen8 evrostil
jabolkober Resen9 evrostil
jabolkober Resen10 evrostil
jabolkober Resen11 evrostil
jabolkober Resen12 evrostil
jabolkober Resen13 evrostil
jabolkober Resen14 evrostil
jabolkober Resen15 evrostil
previous arrow
next arrow
4
3
2
6
1
5
7
8
9
10
11
previous arrow
next arrow