Редосеалка со вули

Редосеалка со вули

Additional information

Additional information

Број на федери

16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32

Меѓуредно растојание (mm)

125

Работна ширина (mm)

2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3500 | 4000

Вкупна ширина (mm)

2235 | 2485 | 2735 | 2985 | 3135 | 3735 | 4235

Вкупна висина (mm)

1500

Големина на резервоарот за семе (lt)

260 | 300 | 340 | 360 | 400 | 440 | 465

Големина со резервоарот за ѓубре (lt)

240 | 270 | 305 | 340 | 370 | 400 | 425

Големина без резервоарот за ѓубре (lt)

540 | 585 | 650 | 715 | 785 | 945 | 1020

Големина на гуми

500 – 12 | 500 – 12 | 500 – 12 | 600 – 16 | 600 – 16 | 600 – 16 | 600 – 16

Работна брзина (km/h)

5 – 8

Тежина (kg)

720 | 750 | 770 | 790 | 815 | 1050 | 1150

Потребна снага на трактор (HP)

40 – 50 | 50 – 60 | 60 – 70 | 70 – 80 | 80 – 90 | 100 – 110 | 110 – 120