Приклучок за кревање – за ѓубрерастурач

Специјален тип | Плус тип

Category:

Description

Description

Специјален тип | Плус тип

Additional information

Additional information

Должина на шасија во затворена позиција A (mm)

2270 | 2520

Лизгач на БУМ цевка C (mm)

850 | 900

Должина на БУМ цевка B (mm)

2459 | 2959

БУМ отворена висина во лизгачки БУМ затворена позиција D (mm)

3005 | 3505

БУМ отворена висина во лизгачки БУМ отворена позиција E (mm)

3711 | 4211

БУМ затворена висина во лизгачки БУМ затворена позиција F (mm)

1337 | 1587

БУМ затворена висина во лизгачки БУМ отворена позиција G (mm)

1173 | 1423

Растојание измеѓу крајот на БУМ цевката и главната шасија во лизгачки БУМ затворена и БУМ отоврена позиција H (mm)

801 | 1051

Растојание измеѓу крајот на БУМ цевката и главната шасија во лизгачки БУМ и БУМ отоврена позиција I (mm)

1272 | 1772

Растојание измеѓу крајот на БУМ цевката и главната шасија во лизгачки БУМ и БУМ затворена позиција J (mm)

1449 | 1699

Растојание измеѓу крајот на БУМ цевката и главната шасија во лизгачки БУМ и БУМ отоврена позиција K (mm)

2281 | 2781