Редосеалка со ралници

Редосеалка со ралници

Additional information

Additional information

Број на федери

21 | 25 | 29 | 33

Меѓуредно растојание (mm)

120

Работна ширина (mm)

2500 | 3000 | 3500 | 4000

Вкупна ширина (mm)

2735 | 3235 | 3735 | 4235

Вкупна висина (mm)

1500

Големина на резервоарот за семе (lt)

460 | 550 | 640 | 730

Големина со резервоарот за ѓубре (lt)

305 | 370 | 400 | 425

Големина без резервоарот за ѓубре (lt)

750 | 950 | 1150 | 1350

Големина на гуми

600 – 16

Работна брзина (km/h)

5 – 8

Тежина (kg)

850 | 1000 | 1180 | 1290

Потребна снага на трактор (HP)

70+ | 80+ | 100+ | 110+