Пневматски сеалки

Пневматски сеалки

Additional information

Additional information

Технички спецификации | Со ѓубрераст. / Без ѓубрераст.

4 редна, 6 редна, 8 редна

Вкупна ширина (mm)

2800 | 4000 | 5600

Работна ширина (mm)

1600 / 1500 | 1600 / 1500 | 1600 / 1500

Големина на резервоарот за семе (lt)

4 X 35 | 6 X 35 | 8 X 35

Големина со резервоарот за ѓубре (lt)

2 X 160 / нема | 2 X 200 / нема | 2 X 240 / нема

Дијаметар на диск (mm)

1 – 6

Број на дупки на дискот (Парче)

Опција

Растојание меѓу редови (mm)

450 – 700 – 750

Големина на ред (mm)

10 – 1770

Работна брзина (km/h)

6 – 8

Потребна снага на трактор (HP)

70 – 80 | 90 – 110 | 110 – 130

Тежина (kg)

1100 / 900 | 1400 / 1200 | 1650 / 1450