EGV 35 A

Additional information

Additional information

Тежина без Сајла (kg)

240

Висина при транспорт (mm)

1266

Моќ на влечење (kN)

35

Моќ на кочење (kN)

44

Сооднос на брзини

1 : 7, 5

Брзина на сајла (при број на обртај од 540 min-1) (m / s)

0.63 – 1.19

Максимална големина на макарата

Ø11 / 55 (m) ; Ø10 / 68 (m); Ø9 / 83 (m)

Потребна снага на трактор (HP)

15 – 35

Монтажа

I , II

Ширина (mm)

1210

Должина (mm)

489

Вкупна висина (mm)

2000