EGV 85 A

Additional information

Additional information

Тежина без Сајла (kg)

570

Висина при транспорт (mm)

1780

Моќ на влечење (kN)

85

Моќ на кочење (kN)

106

Сооднос на брзини

1 : 10, 66

Брзина на сајла (при број на обртај од 540 min-1) (m / s)

0.51 – 1.10

Максимална големина на макарата

Ø15 / 86 (m) ; Ø14 / 106(m); Ø13 / 110 (m)

Потребна снага на трактор (HP)

70 – 135

Монтажа

I , II

Ширина (mm)

1800

Должина (mm)

680

Вкупна висина (mm)

2300