Плуг УНИА ТУР ВАРИО

Плуг УНИА ТУР ВАРИО

Additional information

Additional information

Број на федери

4 | 5

Хидраулично подесување на работната ширина од 30 до 50 cm

* | *

Висина на тело (cm)

75

Растојание меѓу тела (cm)

100

Потребна снага на трактор (HP)

90 до 120 | 110 до 150

Тежина (kg)

800 | 900

Постојана заштита со 7 федер платна по тело

* | *