RCA 380 E

Машина за сечење и цепење дрва

Additional information

Additional information

Висина при транспорт (mm)

2768

Должина при транспорт (mm)

/

Ширина при транспорт (mm)

/

Должина на растоварачот (mm)

5000

Ширина на каиш на растоварачот (mm)

/

Тип на мотор

11kW, 2900min-1, 400V / 50Hz

Должина на рампа (cm)

25 – 50

Максимален дијаметар на рампата (cm)

10 – 38

Пила

b=1.5mm, Oregon 17”

Синџир

3 / 8” Oregon MULTICUT

Сила на сечење (kN)

150 (со две брзини на сечење)

Тежина на транспортерот за растовар (kg)

1100 + 130 (ТТ 504 – 160 )

Потребна снага на трактор (HP)

/

Брзина на кардан (min-1)

/

Брзина на растоварачот (m/s)

8, Континуирана контрола на брзина 0 – 0

Тип на транспортер

TT 504

Работна ширина (mm)

6930

Работна должина (mm)

/

Работна висина (mm)

3800