Ѓубрерастурачи со прохром перки А – серија вертикални

Ѓубрерастурачи со прохром перки А – серија вертикални

Additional information

Additional information

Големина (lt)

650 | 850 | 1000 | 1200

Број на распрскувачи

2

Број на отвори на секој диск

2

Брзина на кардан (S/min)

540

Работна брзина (km/h)

8 – 10 – 12

Работна ширина (km/h)

10 – 24

Тежина (празен) (kg)

248 | 272 | 282 | 300

Капацитет на резервоарот за ѓубре (lt)

650 | 850 | 1000 | 1200

Висина (cm)

141 | 152 | 163 | 174

Ширина (cm)

120

Должина (cm)

182