Приколка за Арско ѓубре 8m3

Category:

Additional information

Additional information

Должина [mm]

6400

Ширина [mm]

2000

Висина [mm]

2170

Димензии на сандук [mm]

4400 X 1500 X 1370

Волумен на сандук [m3]

8

Тип на расфрлање

Вертикален

Број на расфлувачи

2

Тип на врата за празнење

Хидраулична со 2 цилиндри

Тип на празнење

Летви со ланец

Број на оски

1

Погон на механизам за растурање

Хидро мотор со редуктор

Капацитет на работа [m3/h]

72

Потребна моќност на трактор [HP]

72 – 90

Големина на гуми

12,5 / 80 – 15,3

Брзина на кардан [rpm]

540

Максимално растурање [m]

До 15