Плуг УНИА ТУР ЛС

Плуг УНИА ТУР ЛС

Additional information

Additional information

Број на федери

2+ | 2+1 | 3+ | 3+1 | 4+ | 4+1

Механичко подесување на работна зафатнина 32 / 37 / 42 cm

* | * | * | * | * | *

Висина на тело (cm)

75

Растојание меѓу тела (cm)

90

Потребна снага на трактор (HP)

45 до 60 | 60 до 80 | 60 до 80 | 80 до 100 | 90 до 120 | 100 до 140

Тежина (kg)

580 | 760 | 890 | 940 | 980 | 1100

Постојана заштита со 5 федер платна по тело

* | * | * | * | * | *