Мулчер ТРФ 180 со кардан Риниери

Мулчер ТРФ 180 со кардан Риниери

Additional information

Additional information

Број на чекани

20

Потребна снага на трактор (HP)

40 – 60

Наменет да дробење на дрва

До 5 cm

Работна ширина (mm)

1800

Вкупна ширина (cm)

190

Тежина (kg)

370

Додатна опрема

Хидраулично поместување