Меѓуреден култиватор со копачи и ротори

Меѓуреден култиватор со копачи и ротори

Additional information

Additional information

Број на тела

5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9

Вкупна должина (cm)

300 | 330 | 300 | 330 | 450 | 480 | 600 | 630

Број на копачи

21 | 21 | 16 | 16 | 31 | 31 | 41 | 41

Вкупна ширина (cm)

186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186

Вкупна висина (cm)

123 | 170 | 123 | 170 | 123 | 170 | 123 | 170

Растојание меѓу редови (cm)

45 – 90

Тежина без бункер (kg)

650 | 650 | 700 | 700 | 950 | 950 | 1250 | 1250

Тежина со бункер (kg)

800 | 800 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600

Волумен на бункер (lt)

/ | 450 | / | 450 | / | 340 x 2 | / | 520 x 2

Капацитет на бункер (kg)

/ | 440 | / | 440 | / | 335 x 2 | / | 490 x 2

Потребна снага на трактор (HP)

45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80

Додатна опрема

Копачи и ротори